วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 มีรูปตัวอย่าง3ยี่ห้อ
1.ตราดอกไม้
2.ตราถ้วย 
3.ถาดรองจาน 

1.รูปตัวอย่างจานชามตราดอกไม้

2.รูปตัวอย่างจานชามตราถ้วย

3.ถาดรองจาน ,ถาดใส่ช้อนส้อมhttp://melamine2u.blogspot.com/